DIV. AKTIVITETER

     =================================

Hørte Dampfarveri ble bygd i 1878 av Christen Andersson Hørte.


Huset er bygd i en spesiell teknikk som var vanlig for uthus på den tiden. Bindingsverket er fylt ut med trekubber lagt i leire. Oppe i rommet mot nordvest er det i dag opnet en vegg slik at en kan se hvordan huset ble bygd.


    =================================

TILSTELNINGER


Det smaker med spa i påvente av gode historier.

Petter smaker på spa før han begynner med fortellingene.            Petter står ved peisen.

Noen bilder fra kurset i lysstøyping 1 og 2. nov. 2013

Instruktør Kjell forann stearingryta.

Noen av kursdeltakerne.