HJEM

     =================================

Hørte Dampfarveri ble bygd i 1878 av Christen Andersson Hørte.


Huset er bygd i en spesiell teknikk som var vanlig for uthus på den tiden. Bindingsverket er fylt ut med trekubber lagt i leire. Oppe i rommet mot nordvest er det i dag åpnet en vegg slik at en kan se hvordan huset ble bygd.


    =================================

HJEM

Velkommen til Hørte Dampfarveri

Hørte Dampfarveri - Egil og Annie Reitans stiftelse.


Etter ein del kontakt med familien Reitan, som var eigarar sidan byrjinga av 1950 talet,  enda det med at fargeriet blei gitt i gave i 1992 til ei stifing med namnet «Hørte Dampfarveri-Egil og Annie Reitans stiftelse»


Stiftinga har som formål «å eige og verne Hørte Dampfarveri ved å ta vare på bygningen og sikre minna etter fargeridrifta, ta vare på andre minne frå Hørteverkets historie og drive ei allsidig kulturell verksemd i lokalmiljøet».


Stftarar er Nes og Saude bygdetunlag, Bø Museum, Hørte Vel og Hørte Dampfarveris Venner, stifta 22.11.1992 der formålsparagrafen  er omtrent den samme som for stiftinga.


I praksis har arbeidet utvikla seg til at stiftinga og venneforeninga arbeider i lag om drifta.

Bø Sparebanks byggeskikkpris for 2011 ble tildelt Hørte Dampfarveri.


Christen Andersson Hørte