AKTIVITETER

     =================================

Hørte Dampfarveri ble bygd i 1878 av Christen Andersson Hørte.


Huset er bygd i en spesiell teknikk som var vanlig for uthus på den tiden. Bindingsverket er fylt ut med trekubber lagt i leire. Oppe i rommet mot nordvest er det i dag åpnet en vegg slik at en kan se hvordan huset ble bygd.


    =================================

AKTIVITETER