DIV. AKTIVITETER

=================================

Hørte Dampfarveri ble bygd i 1878 av Christen Andersson Hørte.

 

Huset er bygd i en spesiell teknikk som var vanleg for uthus på den tiden. Bindingsverket er fylt ut med trekubber lagt i leire. Oppe i rommet mot nordvest er det i dag opnet en vegg slik at en kan se hvordan huset ble bygd.

 

=================================

TILSTELNINGER

 

Rusletur onsdag 20. juli kl. 18.

Frammøte ved Tangen utanfor Evju Bygdetun.

Vandring frå Tangen til Hørte langs den gamle jernvegen. Kaffi og vaflar på Fargeriet etter turen.

Felles køyring frå fargeriet til Tangen for å hente bilar etterpå.

Turleiar: Peter Sevatdal.

 

 

 

Det smaker med spa i påvente av gode historier.

Petter smaker på spa før han begynner med fortellingene. Petter står ved peisen.

Noen bilder fra kurset i lysstøyping 1 og 2. nov. 2013

Instruktør Kjell forann stearingryta.

Noen av kursdeltakerne.

 

Hørte Dampfarveri / * mailto:info@horte-dampfarveri.net