HJEM

=================================

Hørte Dampfarveri ble bygd i 1878 av Christen Andersson Hørte.

 

Huset er bygd i en spesiell teknikk som var vanleg for uthus på den tiden. Bindingsverket er fylt ut med trekubber lagt i leire. Oppe i rommet mot nordvest er det i dag opnet en vegg slik at en kan se hvordan huset ble bygd.

 

=================================

HJEM

Velkommen til Hørte Dampfarveri

Hørte Dampfarveri - Egil og Annie Reitans stiftelse.

 

Etter en del kontakt med familien Reitan, enda det med at fargeriet blei gitt i gåve i 1992 til ei stifting med namnet «Hørte Dampfarveri-Egil og Annies stiftelse»

 

Stiftinga har som formål «å eige og verne Hørte Dampfarveri ved å ta vare på bygningen og sikre minna etter fargeridrifta, å ta vare på andre minne frå Hørteverkets historie, og drive ei allsidig kulturell verksemd i lokalmiljøet».

 

Stftarar er Nes og Saude bygdetunlag, Bø Museum, Hørte Vel og Hørte Dampfarveris Venner stifta 22.11.1992. Formålsparagrafen er omtrent den samme som for stiftinga.

 

I praksis har arbeidet utvikla seg til at stiftinga og venneforeninga arbeider i lag om drifta.

Bø Sparebanks byggeskikkpris for 2011 ble tildelt Hørte Dampfarveri.

 

Christen Andersson Hørte

Sommerutstilling

7 - 22 juli 2018

Hver dag fra kl. 12.00 til 18.00. Salg av kaffe og vafler.

 

Se under Aktiviteter

 

Aktiviteter under utstillingen:

 

Søndag 8 juli kl. 11.00. Gåramesse med kirkekaffe.

Onsdag 11 juli kl. 18.00. Lokalhistorisk rusletur, til Kjerringmyr og Helgehøl.

Lørdag 14. juli. Aktivitetsdag.

Tirsdag 17. juli kl. 18.30. Foredrag om fugler med Øivind Egeland.

 

 

Hørte Dampfarveri / * mailto:info@horte-dampfarveri.net