STYRET

=================================

Hørte Dampfarveri ble bygd i 1878 av Christen Andersson Hørte.

 

Huset er bygd i en spesiell teknikk som var vanleg for uthus på den tiden. Bindingsverket er fylt ut med trekubber lagt i leire. Oppe i rommet mot nordvest er det i dag opnet en vegg slik at en kan se hvordan huset ble bygd.

 

=================================

STYRENE

Styret i stiftelsen for 2018

 

Formann

Finn Rønning

994 01 339

finn@telemark.museum.no

Nest formann

Gunnar Hørte

 

 

Sekretær

Aslaug Torstveit

 

htorstve@frisurf.no

Kasserer

Anne W. Hørte

918 63 682

awendelborg@hotmail.com

Styremedl.

Olav Kaasa

928 20 246

 

Styremedl.

Gunhild Lønheim

959 09 208

guloenh@online.no

Styremedl.

Margarethe Arnesen

 

 

 

 

 

 

Varamedl.

Bergit Li

 

 

Varamedl.

Hans Torstveit

995 78 630

htorstve@frisurf.no

Varamedl.

Liv Berit Kaasa

 

 

Varamedl.

Anne Hørte Helstrøm

 

 

Varamedl.

Elise Ingebretsen

 

 

Varamedl.

Torbjørn Norendal

900 29 117

 

Varamedl.

Erik Reitan

 

 

Styret i venneforeningen for 2018

 

Formann

Hans Torstveit

995 78 630

htorstv@frisurf.no

Nest formann

Otto John Lunde

 

 

Sekretær

Bergit Kleiv

952 87 569

bergit@revisorteam.as

Kasserer

Anne W. Hørte

918 63 682

awendelborg@hotmail.com

Styremedlem

Gudmund Westgarden

415 18 739

o-gudm@online.no

 

 

 

 

Varamedlem

Mary Anne Aune

976 89 008

mary.a.aune@hit.no

Varamedlem

Sveinung Lindtveit

917 81 689

slindtve@online.no

Varamedlem

Per Tveitan

 

 

 

Medlemskap i Venneforeningen.

 

Ønsker du å bli medlem i Hørte Dampfarveriss Venneforening.

Ta kontakt med kasserer

Anne Wendelborg Hørte

mob.nr. 918 63 682 eller betal inn på konto nr. 2630 07 24875.

 

Medlemskontigent for 2012.

 

Enkelt medlemskap kr. 100.-

Familie medlemskap kr. 150.-

 

Hørte Dampfarveri / * mailto:info@horte-dampfarveri.net