HJEM

=================================

Hørte Dampfarveri ble bygd i 1878 av Christen Andersson Hørte.

 

Huset er bygd i en spesiell teknikk som var vanleg for uthus på den tiden. Bindingsverket er fylt ut med trekubber lagt i leire. Oppe i rommet mot nordvest er det i dag opnet en vegg slik at en kan se hvordan huset ble bygd.

 

=================================

HJEM

Velkommen til Hørte Dampfarveri

Hørte Dampfarveri - Egil og Annie Reitans stiftelse.

 

Etter en del kontakt med familien Reitan, enda det med at fargeriet blei gitt i gåve i 1992 til ei stifting med namnet «Hørte Dampfarveri-Egil og Annies stiftelse»

 

Stiftinga har som formål «å eige og verne Hørte Dampfarveri ved å ta vare på bygningen og sikre minna etter fargeridrifta, å ta vare på andre minne frå Hørteverkets historie, og drive ei allsidig kulturell verksemd i lokalmiljøet».

 

Stftarar er Nes og Saude bygdetunlag, Bø Museum, Hørte Vel og Hørte Dampfarveris Venner stifta 22.11.1992. Formålsparagrafen er omtrent den samme som for stiftinga.

 

I praksis har arbeidet utvikla seg til at stiftinga og venneforeninga arbeider i lag om drifta.

Bø Sparebanks byggeskikkpris for 2011 ble tildelt Hørte Dampfarveri.

 

Christen Andersson Hørte

Sommerutstilling

8 - 23 juli 2017

Hver dag fra kl. 12.00 til 18.00. Salg av kaffe og vafler.

 

Se under Aktiviteter

 

Utstillere:

 

Olav Hein Skjeldal

Brita Lodberg-Holm

Jan Olav Forberg

Årvoll Keramikk

Aktiviteter under utstillingen:

 

Søndag 9 juli kl. 11.00. Gåramesse med kirkekaffe.

Lørdag 15. juli. Aktivitetsdag.

Onsdag 19. juli kl. 18.00. Lokalhistorisk rusletur ved Skvisla.

 

Hørte Dampfarveri / * mailto:info@horte-dampfarveri.net